Allan Larsson

Välkommen till min webbplats. Här hittar du min blogg, information om mina böcker och mina engagemang.

Senaste från bloggen

Hur klarar arbetsmarknadens parter det ekonomisk-politiska testet?

        Kommentarer vid Medlingsinstitutets konferens den 20 februari 2018 Tack för den gedigna rapporten om Avtalsrörelsen och lönebildningen 2017 – mycket informativ, ett gott bevis på hur väl de partsbaserade förhandlingarna fungerar. Det är lätt att förstå att president Macron i Frankrike gärna tar till sig de svenska erfarenheterna nu när han […]

Brexit – ”engelsmännens fantomsmärta efter ett förlorat imperium”

  Den slagkraftiga formuleringen fick jag av en god vän, när jag berättade om mitt besök nyligen i Mumbai, Indien, och mina reflexioner om sambandet mellan Brexit och britternas förlust av imperiet. Om man tror att den nationella självbilden har någon betydelse för hur britterna hamnade i Brexit så är Mumbai en bra plats att […]

Grattis, Magdalena!

Vill gratulera till Internationella Valutafondens, IMFs, slutsatser om Sveriges ekonomi och om den ekonomiska politik som du är ansvarig för. IMF slår i sin granskning fast att Sveriges tillväxt är robust och att takten som nya jobb skapas är ”remarkabel”, särskilt givet Sveriges redan rekordhöga sysselsättningsgrad. Den starka tillväxten förväntas fortsätta nästa år, stöttad av […]

Donald Trump på Gotland?

De här bilderna tog jag i somras på Gotland, la ut dem på FB och Twitter med nedanstående text och fick stor spridning: Nej, Donald Trump kom aldrig till Gotland! Påståendet att Donald Trump skulle ha stått modell för Hoburgsgubben är helt fel. Fake news! Påståendet att Donald Trump skulle ha tappat sin tupé under ett […]

För 25 år sedan: Rädda bankerna

Efter avregleringen av kreditmarknaden 1985 hade bankerna bedrivit en ansvarslös långivning och 1992 var de nära en kollaps. Den 23 september 1992 var en härdsmälta i det svenska banksystemet omedelbart förestående. Enda sättet att undvika en total kollaps var att staten trädde in med en garanti för att trygga stabiliteten i systemet Skulle den uppgiften […]

”How can we understand the times we are living through?”

Jag har skrivit”How can we understand the times we are living through?” för att hitta djupare förklaringarna bakom Brexit, Trumps politiska framgångar och andra neo-nationalistiska rörelser. Min tes är att samhällsutvecklingen går i långa vågor, som kan sträcka sig över 30-40 år. Det vi nu ser är slutet på en av dessa långa vågor, som […]

Min europeiska resa

Denna bok handlar inte om London, Berlin, Rom, Bryssel och andra platser jag besökt, utan om en samtidshistorisk resa i ett delat och så småningom återförenat kontinentalt Europa, en bildningsresa. Den handlar också om hur Sverige och Norden söker sin plats i det nya Europa – och hur jag först som journalist rapporterar om Sveriges […]

Bryta ny mark

Detta är den första av tre Memo-böcker. Den handlar om tiden 1983-1995, om tre stora politiska omprövningar: förnyelsen av arbetsmarknadspolitiken och arbetsförmedlingens organisation på 1980-talet, stabiliseringsavtalet 1991, som blev ett genombrott för en ny tid av ansvarsfulla löneförhandlingar samt bankgarantin 1992, som förhindrade en bankkollaps. Boken publicerades våren 2014. Finns på bibliotek och bokhandel, om inte […]