Hammarby Sjöstad 2.0

Hammarby Sjöstad beskrivs av The Economist som ett av världens främsta exempel på hållbart stadsbyggande. Hit kommer delegationer från hela världen för att studera hur man bygger en ny stad.

Men även en ny stad måste förnyas och följa med i sin tid. Vi startade därför HS2020, som ett medborgarinitiativ. Det blev snart  ett projekt inom Sjöstadsföreningen, bostadsrättsorganisationernas samorganisation. År 2014 omvandlade vi detta projekt till en egen organisation, ElectriCITY, en ekonomisk förening, som nu fungerar som en innovationsplattform med ett 60-tal medlemmar och partners, stora och små företag, forskningsorganisationer som KTH, IVL och Rise och kommunala förvaltningar som Miljönämnden i Stockholm.

ElectriCITY har till syfte att ta Hammarby Sjöstad till nästa nivå av innovationer för hållbar stadsutveckling, dvs Hammarby Sjöstad 2.0 med målet att Hammarby Sjöstad ska bli klimatneutralt till 2030. Vi omsätter klimatavtalet i Paris, det nationella klimatramverket och Stockholm stads klimatmål i handfasta och innovativa energi- och miljöåtgärder.

Vi har ni tagit ett samlat grepp för att göra Hammarby Sjöstad till en demostad med ett antal testbäddar på strategiskt viktiga områden:

1. ”Energi hemma”

Vi arbetar aktivt för att ställa om energisystemet i de drygt 50 bostadsrättsföreningar som är medlemmar i Sjöstadsföreningen. Det bygger på en kvalificerad analys av energisituationen i varje brf. Det följs av optimering av energisystemen och av investeringar i solenergi och bergvärme för att sänka kostnader och öka andelen av förnybar energi.

2. ”Ladda hemma”

Trafiken är en viktig del av omställningen till klimatneutralitet. Vi arbetar för att ställa om alla fordon till eldrift. Vi gör det genom att hjälpa bostadsrättsföreningarna att installera laddstolpar i garagen, utveckla nya former av mobilitet, verka för omställning till elbussar i hela Stockholms innerstad och till elfärjor på Hammarby Sjö och till ökad användning av elcyklar.

3. ”Återvinn hemma”

Vi har ett väl fungerande system för att ta hand om avfall för återvinning. Vi arbetar för att förstärka detta, bland annat genom att se vad som kan göras ”uppströms” för att minska tillströmingen av plats och annat embelage. Cirkulär ekonomi: ”återvinning hemma”, hållbara transporter av avfall. KTH har förlagt projektet ”Sharing cities” till Hammarby Sjöstad. Genom det kan vi minska resursanvändningen och öka återvinningen.

4. Digital utveckling

Vi ser digitaliseringen – med IoT, 5G, AI och Big data – som en viktig kraft i omställningen till en klimatneutral stad. Genom att bygga ut den digitala infrastrukturen kan vi få den fysiska infrastrukturen att fungera bättre och därmed blir belastningen på den finansiella infrastrukturen – banker, försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar, min egen ekonomi – lägre. Bättre miljö, bättre ekonomi. ElectriCITY driver i samarbete med ett 20-tal företag ett fastighetsdatalab, som finansieras av Vinnova.

5. Exportfrämjande

Hammarby Sjöstad tilldrar sig sedan länge stort internationellt intresse. Det har vi tagit vara på genom att skapa en exportplattform som vi i samarbete med IVL har utvecklat till Smart City Sweden, som tar hand om internationella besök Det som vi etablerade som matchmaking mellan svenska clean tech företag och större användare har i samarbete med Teknikföretagen utvecklats till Urban Tech Sweden som en väg för svenska företag på internationella marknader, bland annat i Indien och Kina.

För mer information se: Hammarby Sjöstad 2.0