Johan Pehrson försöker låta som en svensk politiks ”Hulken” ….

… men när jag läser vad han vill, tänker jag snarare på en snögubbe i töväder. Jag har studerat hans del av budgetpropositionen, en skrift på 86 sidor, för att få veta vilka storverk han tänker uträtta.
Jo, ”arbetslinjen ska upprättas”, är hans storslagna målbeskrivning, men han lyckas varken visa att arbetslinjen har brutit samman eller erbjuda någon radikalt ny politik för att återupprätta den förment misskötta arbetsmarknadspolitiken. Tvärtom skriver han att ”det förbättrade konjunkturläget efter pandemin medförde en fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden under 2022. Sysselsättningsgraden ökade och arbetslösheten minskade … utflödet till arbete från både jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar och etableringsprogrammet ökade jämfört med föregående år”.
Det låter inte som om Johan Pehrson tagit över en sammanbruten ”arbetslinje” som han nu med all kraft ska återupprätta. Det finns inte heller några förslag till nya storstilade insatser inför den ekonomiska kris, som finansministern beskriver. Han har två konkreta åtgärder:
– Den ena är att etableringsjobben för långtidsarbetslösa och unga nu kan börja genomföras 2024. Det är ett resultat av avtal mellan LO, Unionen och Svenskt Näringsliv, uppbackad av den förra regeringen och godkänd av EU-kommissionen. Vad Johan Person gjort var att försena genomförandet ett år. Inte mycket att skryta med!
– Det andra som sker är att andra åtgärder nu fasas ut, en neddragning med ett par miljarder i aktiva åtgärder. Knappast något som bidrar till att öka arbetsmarknadspolitikens förmåga och ”återupprätta” arbetslinjen. Tvärtom. Det ska vägas upp av ökade resurser inom utbildningspolitiken, där regeringen fortsätter den uppbyggnad av yrkeshögskola och yrkesvux som den förra regeringen bedrev, även om takten i uppbyggnaden växlas ner och folkhögskolorna glöms bort.
Alltså: inga nya satsningar trots stora behov av insatser, pengamässigt en överflyttning av pengar från arbetsmarknads- till utbildningspolitik, färre som får hjälp att komma in på arbetsmarknaden.
Förra året blev Johan Pehrson känd för uttalandet ”man säger en sak före valet, en annan efter valet”. Nu är han ministern som säger att ”arbetslinjen ska upprättas”, men som i praktiken rustar ner arbetsmarknadspolitiken.
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *