Hade försvarsberedningen för bråttom?

”Ett aggressivt Ryssland, med såväl förmåga som vilja att föra krig under lång tid, bör således utgöra den huvudsakliga grunden för utvecklingen av det svenska totalförsvaret”. Så skriver Försvarsberedningen i sin rapport ”Allvarstid”, sidan 93, avlämnad dagarna före midsommar.
Vilken slutsats hade Sveriges främsta säkerhetspolitiska experter, bilden, dragit om de väntat ett par veckor och analyserat Wagner-arméns kuppförsök?
Jag tar fasta på den brittiske försvarsministern Ben Wallace kommentar att den misslyckade revolten ”had exposed a weakness in Russia´s defence and how threadbare Russians reserve forces now are” (BBC). Jag ser två tänkbara, alternativa tillägg till försvarsberedningens slutsatser:
Alternativ 1. Det finns starka skäl att räkna med att den ryska statsledningen kommer att tvingas ägna sig åt ett växande internt motstånd och att förmågan att under lång tid föra krig i Ukraina har försvagats.
Alternativ 2. Det finns starka skäl att räkna med att den ryska statsledningen kommer att öka aggressiviteten utåt och repressionen inåt.
Vill gärna höra mina fb-vänners kommentarer till dessa två alternativa tillägg till ”Allvarstid”!
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *