I stället för memoarer

bryta-ny-mark-BigNu finns min bok ”Bryta ny mark” att köpa i bokhandeln och snart finns den tillgänglig på bibilioteken. Den handlar om min tid som AMS-chef, finansminister och riksdagsledamot, en period på tio år från 1983 till 1993.

Det är inga memoarer av traditionellt slag, dvs en bok som spänner över allt från barndomen till karriärens slut. Jag skriver I stället Memon i form av skildringar av skeden som jag har varit engagerad i och där jag kan bidra till historieskrivningen. Memo I och Memo II har varit publicerade på denna hemsida och finns tillgängliga i ursprunglig form. Memo III är nytt och handlar om bankkrisen på 1990-talet. I detta Memo skildrar jag det dramatiska dygnet den 23 september 1992 när en härdsmälta i det svenska banksystemet var omedelbart förestående.

”Enda sättet att undvika en total kollaps var att staten trädde in med en garanti för att trygga stabiliteten i systemet. Skulle den uppgiften klaras återstod emellertid mindre än tolv timmar att utforma en av de mest långtgående finanspolitiska åtgärder som vidtagits. Det förutsatta dessutom att regeringen under dessa tolv timmar kunde träffa en blocköverskridande politiska överenskommelse och säkra en bred politisk majoritet för en bankgaranti”.

Jag beskriver hur bankgarantin förhandlades fram och hur den nästa dag togs emot av marknaden och hur den gjorde det möjligt för staten och bankerna att sanera det finansiella träsket. När den anglosaxiska bankkrisen inträffade 2008 publicerade the New York Times redan en artikel under rubriken Stopping a Financial Crisis, the Swedish Way. I artikeln lyfts den svenska bankkrispolitiken fram som en kontrast till den politik som Bush-administrationen bedrev. För min del vill jag dock vända på lärdomsprocessen och i stället fråga hur vi med hjälp av de mera systematiska analyser, som gjorts av anglo-amerikanska beslutsfattare och forskare, bättre kan förstå den svenska bankkrisens uppkomst och förlopp. Jag har därför beskrivit den amerikanska bankkrisen och de slutsatser som man nu kan dra av den och diskuterat den svenska bankkrisen i ljuset av dessa erfarenheter.

Från början hade jag tänkt att bara publicera mina Memon på denna hemsida, men goda vänner förklarade att jag skulle missa en intresserad publik om jag valde en sådan form för publicering. Jag fick tänka om. Nu finns alltså dessa tre Memon i bokform, utgivna på GotlandsBoken AB.

Beställ boken hos Gotlandsboken

 • LU/MAX IV

  MAX IV är den första av två världsledande forskningsanläggningar som byggs i Lund och som flyttar tyngpunkten i den internationella materialforskningen till Skandinavien.

 • ESS – världens kraftfullaste neutronforskningsanläggning

  ESS är den andra stora forskningsanläggningen, som ska byggas i Lund. Jag har varit engagerad i detta projekt sedan 2004.

 • Medicon Village

  Medicon Village har tagit över AstraZenecas anläggning i Lund. Jag är sedan 2010 engagerad i detta projekt., först som förhandlare, nu som medlem i styrelsen för Mats Paulssons stiftelse.

 • Gotland/Forum Östersjön

  Forum Östersjön är en plattform för folkbildning och aktiva insatser för att rädda Östersjön. Jag är sommargotlänning och sedan många år engagerad i detta projekt.

 • SVT – i teknikskiftets tid

  I SVT var jag styrelseordförande 2000-2005, en tid av genomgripande tekniska och därmed organisatoriska förändringar och ledarskiften.