Gotland / Forum Östersjön

På Gotland, där vi har tillbringat våra somrar sedan mitten av 1980-talet, har gotlänningarna engagerat mig och ett antal andra sommargotlänningar i utvecklingen av Storsudret. För mer än tio år sedan bildade vi Heligholm Utveckling AB, ett lokalt utvecklingsbolag som köpte Vamlingbo Prästgård av pastoratet.

Där etablerade vi ett centrum för kultur och natur med Lars Jonssons permanenta konstutställning, naturum Gotland, Forum Östersjön och en besöksträdgård med kafé. Hit kommer bortåt 30.000 besökare varje sommar. Här kan man gå naturstig i den närbelägna skogen. Här ordnas Linnédagar varje år för att markera att Carl von Linné bodde i prästgården under sin gotländska resa 1634.

Här höll Forum Östersjön sitt årliga möte med forskare, beslutsfattare och praktiker som är engagerade i Östersjöns havsmiljö. Och det är härifrån det stora havsmiljöprojektet ”Rädda Burgsviken” utgick.

För mer information se: Vamlingboprastgard och Forumostersjon

Sankt Nicolai Kultudralen

Min medverkan i Vamlingbo prästgård ledde till att jag blev engagerad i ett projekt kring upprustningen av Sankt Nicoali katedral i Visby. Denna 1200-tals kyrkobyggnad hade länge används för musikevenemang, men den var sliten och Riksantikvarieämbetet som för statens räkning förvaltade byggnaden hade inga medel att rusta upp den. Vi blev ett tio-tal personer med Jan Lundgren i spetsen som bildade Kultudralen AB. Vi engagerade Ulrika Mebus som projektledare. Syftet var att ta fram en plan för upprustningen och för att få ihop finansieringen av de nödvändiga investeringarna.Lennart Lindgren ersatte efter ett par år Jan Lundgren och drev arbetet framåt med stor framgång. På nationaldagen 2012 kunde Kultudralen tas i bruk i kungens närvaro och med tal av kulturministern.
För mer information: Kultudralen

Bergmancentret / Fårö Utveckling AB

Ett annat projekt som jag är engagerad i på Gotland gäller Bermancentret på Fårö och Fårö Utveckling AB, som vi bildade för att kunna ta över den nedlagda Fårö skola och rusta upp den till ett attraktivt besökscentrum för dem som vill ta del av Bergmans filmer och veta mer om hans liv på Fårö.

För mer information se Bergmancenter