Så vill vi utveckla public service – läs Christina Jutterströms tal på TV-dagarna 2023 – 25 augusti 2023

I veckan har TV-dagarna 2023 genomförts. Där medverkade både Göran Hägglund, regeringens utredare av public service och Christina Jutterström, ledare för Oberoende Public Service. Hela Christins tal i länken nedan, här några punkter ur hennes tal:
Förändring för att verka i en ny tid. . Föreningen Oberoende Public Service(OPS) är en partipolitiskt oberoende förening, som ska arbeta fram och påverka utredningen med ett verklighetsförankrat visionärt förslag på hur radio och tv i allmänhetens tjänst borde fungera i en ny tid. Vi är alltså inte till för att bevara public service (PS) som det är idag, vi vill bidra till ett livskraftigt PS i en föränderlig tid. Men då krävs en del rejäla förändringar i tillståndet för radio och tv i allmänhetens tjänst.
Vår utgångspunkt. Vi anser inte att public service ska definieras utifrån den kommersiella medievärlden, som allt oftare sker idag och används även i de nya direktiven. Flera partier anser att public service enbart ska producera det som de kommersiella bolagen inte gör. Vi menar i stället att public service ska utformas efter vilken roll PS spelar för individen, för landets medborgare, och för samhället. Det behövs fortsatt ett stort och brett innehåll, alla genrer, för att PS ska synas i mängden. Däremot diskuterar vi gärna kvantiteten program och tjänster från PS-företagen. Ett brett PS behövs dessutom för att svenska upphovspersoner, kreatörer och artister ska få plats och verka. Kom också ihåg att vi är ett litet land med ett litet språk, som vi vill slå vakt om.
Oberoendet. Frågan om oberoendet finns inte ens nämnt i direktiven till den statliga utredningen. Vi inom OPS prövar nu en förändring där oberoendet stärks genom att ägarstiftelsen ska består av aktade mediekunniga personer, av jurister, kulturpersoner. I dag utses personerna av staten. Vi diskuterar om det finns andra sätt att också utse den viktiga ägarstyrelsen. Allt för att stärka företagens oberoende. Vi ser nämligen vad som hänt i ett par EU-länder där nationalistiska populistpartier fått makten. De har omedelbart lagt PS under regeringen och styr innehållet.
Finansiering. Måste vara säkrad för hela tillståndsperioden. Krävs stark finansiering för att PS ska stå sig i den hårda konkurrensen.
Organisation. Komna så här långt i vårt arbete inom OPS lutar vi åt ett samlat starkt public serviceföretag med fortsatt brett utbud och med ett stärkt oberoende gentemot politiska, ekonomiska och andra maktsfärer. Detta är viktigare än någonsin i en tid av stor osäkerhet hemma och i världen och dessutom en värld fylld av falska nyheter. Medborgarna/publiken har därtill förklarat att de önskar och har förtroende för ett sådant public service. Det är också bra för samhället i stort och för bevarandet av vår liberala demokrati.
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *