Så illa kan det gå, hur ska Sverige styras då?

Låt oss ta Donald Trump på orden, försöka förstå hur illa kan det gå, och fundera på hur Sverige ska styras de närmaste fyra åren, när den internationella ordningen brakar samman. Så här kan hotbilden se ut.

USA: Trump har redan underminerat den internationella ordning som vi vant oss vid, FN, frihandeln, WTO, den europeiska säkerhetsordningen, NATO. Trump fortsätter att trappa upp konfliktnivån i de internationella relationerna – och motsättningarna inom USA. Han skapar nu den politiska miljön för ”en stark man” som kan åsidosätta den etablerade ordningen. Vi kommer att se mer av amerikanska trollfabriker av typ Breitbart, Cambridge Analytica och andra nya digitala maktredskap. Vi får antagligen se mer av hur Trumps diplomatiska sändebud intervenerar till förmån för ytterhögern – såsom den amerikanske ambassadören nu gör i Tyskland.

Europa: Förhandlingarna om Brexit är på väg mot ett sammanbrott, UK på väg mot stupet. Italien bildar tillsammans med Ungern och Polen en grupp som inom EU attackerar den rättsordning som EU representerar. Tysklands nya regering är redan splittrad, snart kommer en regeringskris. Hur länge kommer Merkel att vara kvar. Vem – eller vad – kommer efter henne?

Ryssland: Putin och Trump har ett gemensamt intresse att försvaga EU. Putin på grund av sanktionerna efter ockupationen av Krim. Ryska och amerikanska trollfabriker intervenerar i nationella val och EU-valet 2019 mot de partier som är stabiliserande och till förmån för extremhögern.

Handel och ekonomi: Handelskriget trappas upp. Börsen svajar redan som en följd av det begynnande handelskriget. Den ekonomiska tillväxten bromsas upp, en ny finanskris kommer inom de närmaste åren. USA och många andra länder svarar inte med en aktiv ekonomisk politik utan med ännu mer protektionism. Som på 1930-talet. Arbetslösheten växer snabbt. Trump och hans efterföljare riktar missnöjet mot andra länder, det är innebörden av ”America first”. De internationella relationerna försämras ännu mer.

Den långa vågen: Finanskrisen 2008 var slutet på globaliseringens långa väg, vi är nu inne i en ny våg, en motreaktion, en våg av nationalism, protektionism och främlingsfientlighet. Hur länge kommer den att vara?

Hur ska Sverige regeras i denna mörka tid: vem inom de politiska partierna tänker igenom vad sammanbrottet i den internationella ordningen kommer att betyda för Sverige? Vem tänker igenom handlingsalternativen och strategierna för en kommande regering?

I den allmänna debatten kommer det att ställas krav på att partierna ska samarbeta. Då är frågan hur partierna ska hantera de dilemman som ligger inbäddade i ett sådant samarbete:

– Svenska folket vill att partierna samarbetar, men de partier som tar regeringsansvar, bestraffas av väljare som avgör val, kalla dem nyckelväljare snarare än marginalväljare.
– En regering behöver en opposition, för att ge medborgarna ett kritiskt alternativ. Risken är stor att hamna i samma situation som Tyskland, där högerytterpartiet AfD är det ledande oppositionspartiet.
Så här långt har jag kommit när jag tänker på Sverige i världen under de kommande åren – mer frågor än svar. Vill gärna spela över detta scenario till samhällsintresserade vänner för diskussion här på FB! Hur tänker ni? Vilka råd vill ni ge till dem som i höst ska bilda någon form av koalitionsregering för att styra Sverige under fyra svåra år?

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *