Inlägg av Frida Andersson

Brexit fast i politisk kvicksand

Det brittiska parlamentet har tagit sommarlov. Therese May och hennes ministrar är på ”roadshow” till EU27 för att övertyga om att ”Brexit means the White Paper of Chequers”. Men diskussionen både i London och övriga huvudstäder handlar om två andra, djupt allvarliga frågor: – Alla ser att Brexit sitt fast i politisk kvicksand i parlamentet. […]

Så illa kan det gå, hur ska Sverige styras då?

Låt oss ta Donald Trump på orden, försöka förstå hur illa kan det gå, och fundera på hur Sverige ska styras de närmaste fyra åren, när den internationella ordningen brakar samman. Så här kan hotbilden se ut. USA: Trump har redan underminerat den internationella ordning som vi vant oss vid, FN, frihandeln, WTO, den europeiska […]

Tre tankar om Trumps tullar

Trump säger att USAs ekonomiska problem beror på att andra länder behandlar USA som en spargris som man plockar pengar ur. ”We charge a country 0 to sell their goods, and they charge us 25, 50 or even 100 per cent”. Därför ska han nu höja de amerikanska tullarna för att tvinga andra länder att […]

Brexit – vad är bäst för Sverige?

Jag var häromdagen inbjuden till en näringslivsorganisation att tala om Brexit. Jag försökte i min presentation svara på frågan ”vad är bäst för Sverige”. Bäst för Sverige är om UK blir kvar i tullunionen och i den gemensamma marknaden. Det skulle dessutom uppfylla det irländska gränsvillkoret. Men min skiss till lösning (se bifogade ppt-presentation), stöter […]

Hur klarar arbetsmarknadens parter det ekonomisk-politiska testet?

        Kommentarer vid Medlingsinstitutets konferens den 20 februari 2018 Tack för den gedigna rapporten om Avtalsrörelsen och lönebildningen 2017 – mycket informativ, ett gott bevis på hur väl de partsbaserade förhandlingarna fungerar. Det är lätt att förstå att president Macron i Frankrike gärna tar till sig de svenska erfarenheterna nu när han […]

Grattis, Magdalena!

Vill gratulera till Internationella Valutafondens, IMFs, slutsatser om Sveriges ekonomi och om den ekonomiska politik som du är ansvarig för. IMF slår i sin granskning fast att Sveriges tillväxt är robust och att takten som nya jobb skapas är “remarkabel”, särskilt givet Sveriges redan rekordhöga sysselsättningsgrad. Den starka tillväxten förväntas fortsätta nästa år, stöttad av […]