Min blogg

Jo, Johan Pehrson hade rätt – ett budskap före valet, ett annat efter valet

Före valet var budskapet samstämt: ”Sverige är på fel väg”. Vad säger de nya ministrarna nu då? Jag har gått igenom delar av budgetpropositionen – som omfattar 2659 sidor – för att se vad man nu säger. Jo, Johan Pehrson hade rätt – nu har fakta hunnit i fatt ministrarna och de käcka påståendena har […]

Med en fot i kärnkraften, en i vindkraften – och två händer i det nya energisystemet

Ja, så skulle jag kunna beskriva var jag befinner mig i energidiskussionen. Hur kommer det sig och vad har jag lärt mig? 1. Först kärnkraften. För ett tiotal år sedan blev jag inbjuden till KTH av Janne Wallenius, professor i kärnkraftsteknik. Jag hade vid det laget avslutat mitt arbete för att få den europeiska ESS-anläggningen […]

Minnesbilder: Med Benny Andersson på Broadway

1988 firade USA och Sverige 350-årsjubileum för den gamla svensk-kolonin Delaware, som blev en amerikansk delstat. Svenska institutet ordnade seminarier och jag medverkade som AMS-chef bland annat i Washington och Boston för att berätta om den svenska arbetsmarknadsmodellen. Under en av resorna till USA utförde jag ett av mina märkligaste – och minst framgångsrika – […]