Min blogg

Minnesbilder i stället för memoarer: Pappaledig på 1970-talet!

Vid flyttstädningar kommer minnesbilder fram! Den här minnesbilden är personlig, men den har också ett allmänt intresse och därför väljer jag att publicera den som en ”minnesbild” här på fb. Bilden föreställer Ami, född i november 1975, och mig. Det var året efter att Sveriges riksdag hade beslutat reformera föräldraförsäkringen och ge föräldrarna möjlighet att […]

Minnesbilder i stället för memoarer: Mitt första möte med Olof Palme

Första gången jag träffade Olof Palme var på SSUs distriktskonferens i Huskvarna på vårvintern 1957. Olof Palme, förbundets studieledare, representerade förbundsstyrelsen och talade engagerat på lördagskvällens stora möte. Men det som jag bäst kommer ihåg är en diskussion den följande dagen. I morgontidningarna kunde vi läsa om en pågående förhandling mellan staten och bönderna om […]

Vilken dag – vilken kväll!

Först Gotland runt-vandring med barnbarnen på dagen. Och sedan möte på Körsbärsgården på kvällen, där Jan Eliasson presenterade sin nyutkomna memoarbok, ”Ord och handling – ett liv i diplomatins tjänst”. Stor publik i sensommarens solnedgång. Jan Eliasson har skrivit en brilliant bok om ett långt, framgångsrikt liv i fredens tjänst. Att läsa boken – och […]