”Utan visioner, envis och outtröttlig” – på väg mot Big Bang Brexit:

Hur har Theresa May använt helgerna för att få de 117 ledamöterna i Tory, som ville avsätta henne före jul, att stödja hennes Brexit-avtal, när det kommer upp för omröstning den 15 januari? Hon har bara ett enda argument kvar: “Take it – or I will leave it. The Big Bang Brexit-mess is yours!” Men biter det på dem som helst av allt vill bli av med henne? Knappast! Ett förödmjukande nederlag i Parlamentet är den mest sannolika utgången. Vad blir nästa steg?
1. Stanna klockan är ett alternativ, dvs skjuta upp Brexit till slutet av juli för att ge den brittiska regeringen tid ”to get its act together”. EU27 och EU-kommissionen sägs vara beredda att ge en respit, men då måste det finnas goda skäl att tro att regeringen lyckas att hitta en väg ut ur detta politiska kaos.
2. Om britterna får en respit, vad ska de göra under den tiden? Folkomröstning? Theresa May är emot, Jeremy Corbyn är emot, men pressas av sina egna. Om en ny folkomröstning skulle genomföras, skulle splittringen bli ännu djupare: The People´s Vote 2019 mot The Will of the People 2016. Nyval?- aldrig så längre Tory kan hålla ihop sin bräckliga majoritet.
3. Använda tiden till att förbereda för Big Bang Brexit? Ja, det pågår redan på alla håll. Lager av medicin och mat läggs upp, färjekapacitet handlas upp för att minska trycket mot Dover. Till och med militära styrkor har avdelats för att kunna hålla ordningen uppe. Regeringen har satt av ett belopp motsvarande 20 miljarder kronor för att förbereda Big Bang Brexit. Industrin, bankerna, flyget – alla är i full gång med åtgärder för att begränsa skadorna.

The Irish Times beskrivning av av Theresa May får avsluta min sista Brexit-kommentar för året: “With no apparent way out, May trudges forward into 2019 at the head of a divided government and a hostile Parliament into the most perilous months in Britain’s post-war history, visionless, stubborn and indefatigable”.

Putin och Trump står redo att applådera Global Britain, när det genom en Big Bang frigör sig från Little Europa, och ska segla sin egen sjö ….

Här är länken till the Irish Times artikel, som ger en god översikt över vad som hänt under året: https://www.irishtimes.com/news/world/uk/theresa-may-visionless-stubborn-and-indefatigable-1.3739527

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *