Inlägg av Allan Larsson

Donald Trump på Gotland?

De här bilderna tog jag i somras på Gotland, la ut dem på FB och Twitter med nedanstående text och fick stor spridning: Nej, Donald Trump kom aldrig till Gotland! Påståendet att Donald Trump skulle ha stått modell för Hoburgsgubben är helt fel. Fake news! Påståendet att Donald Trump skulle ha tappat sin tupé under ett […]

För 25 år sedan: Rädda bankerna

Efter avregleringen av kreditmarknaden 1985 hade bankerna bedrivit en ansvarslös långivning och 1992 var de nära en kollaps. Den 23 september 1992 var en härdsmälta i det svenska banksystemet omedelbart förestående. Enda sättet att undvika en total kollaps var att staten trädde in med en garanti för att trygga stabiliteten i systemet Skulle den uppgiften […]

”How can we understand the times we are living through?”

Jag har skrivit”How can we understand the times we are living through?” för att hitta djupare förklaringarna bakom Brexit, Trumps politiska framgångar och andra neo-nationalistiska rörelser. Min tes är att samhällsutvecklingen går i långa vågor, som kan sträcka sig över 30-40 år. Det vi nu ser är slutet på en av dessa långa vågor, som […]

Min europeiska resa

Denna bok handlar inte om London, Berlin, Rom, Bryssel och andra platser jag besökt, utan om en samtidshistorisk resa i ett delat och så småningom återförenat kontinentalt Europa, en bildningsresa. Den handlar också om hur Sverige och Norden söker sin plats i det nya Europa – och hur jag först som journalist rapporterar om Sveriges […]

Bryta ny mark

Detta är den första av tre Memo-böcker. Den handlar om tiden 1983-1995, om tre stora politiska omprövningar: förnyelsen av arbetsmarknadspolitiken och arbetsförmedlingens organisation på 1980-talet, stabiliseringsavtalet 1991, som blev ett genombrott för en ny tid av ansvarsfulla löneförhandlingar samt bankgarantin 1992, som förhindrade en bankkollaps. Boken publicerades våren 2014. Finns på bibliotek och bokhandel, om inte […]

Per T Olsson om böckerna

Per T Olsson skriver i Sydsvenskan om mina två Memo-böcker ”Bryta ny mark” och ”Min europeiska resa”. ”Larsson skriver klart och koncist och utan större åthävor; det märks att han har ett förflutet som journalist. Blygsamheten är sympatisk, men bidrar måhända till att tona ned betydelsen av den period som skildras. Mycket talar för att […]

I vetenskapens värld

Jag skriver nu på min tredje Memo-bok, som kommer att ha titeln ”I vetenskapens värld”. Denna bok ska handla om mitt uppdrag som ordförande i Lunds universitet 2004-2012, arbetet med de nya stora forskningsanläggningarna i Lund, den europeiska neutronforskningsanläggningen ESS, som ska vara klar 2019-2020, MAX IV Lab, som invigs 2016 och Medicon Village, som […]

Nu har den dag kommit som vi fruktat

”Nu har den dag kommit som vi fruktat”. Det var under den rubriken jag talade på ABF Stockholm häromdagen om finanskrisen 1992, om den dramatiska dagen och natten när det svenska banksystemet stod inför en total kollaps. Det behövdes en statlig bankgaranti – och en politisk överenskommelse över blockgränserna – för att förhindrade en total […]

Vad kan arbetsmarknadens parter göra när Riksbanken har gått i väggen?

I början på 1990-talet hade vi åtta procents inflation och praktiskt taget ingen arbetslöshet, i dag har vi åtta procens arbetslöshet och ingen inflation, nu ser vi deflation och stagnation som det stora hotet. Då var det arbetsmarknadens parter som genom stabiliseringsavtalet lade grunden för en sanering av Sveriges ekonomi. Nu måste frågan ställas vad […]