Selfie med Laura Hartman – och samtal om penningpolitiken som en ”motorsågsmassaker” och finanspolitiken som ”en död sill” – 3 maj 2023

Ja, så där provokativt beskrev jag riksbankens och regeringens politik vid LO-ekonomernas seminarium i dag – för mycket penningpolitik och för litet finanspolitik. Underlaget för seminariet var en rapport ”Från full sysselsättning till inflationsbekämpning”, från 1990-talet till nu-talet. För att vara provokativ också mot LO-ekonomerna och deras historieskrivning, beskrev jag den som en ”offerkofta”, LO-ekonomerna hade alltid haft rätt men aldrig fått gehör för sin analys och sina förslag. Om jag hade fått i uppdrag att skriva den rapporten skulle jag ha valt rubriken ”Från inflationslöner till reallöner”. Jag skulle ha visat att löntagarna på grund av inflationen inte fick några förbättrade reallöner under hela 1980-talet. Det är först efter stabiliseringsavtalet 1991, industriavtalet 1997 och tillkomsten av medlingsinstitutet 2000 som vi fick ner inflation och fick ordning på lönebildningen med ökade reallöner som följd – plus 70 procent från 1995 till 2021, en stor framgång för LO, TCO och SACO – och arbetsgivarna.
Men huvudfrågan var vad vi ska göra åt ”motorsågsmassakern” och ”den döda sillen”. Jag delar LO-ekonomernas syn på att det behövs en annan balans. Vad som nu behövs är ett nytt samlat grepp på arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitiken för att ge arbetssökande den kompetens som behövs för att komma ifråga för de lediga jobben. Vi har – vid sidan av gymnasieutbildning och akademiska utbildning – en kapacitet på cirka 400.000 platser för att ge dem som redan är på arbetsmarknaden en nystart. Den kapaciteten har under lång tid varit alldeles för låg, vi har 360.000 som söker jobb samtidigt som 75 procent av arbetsgivarna säger att de har svårt att hitta sökande med rätt kompetens. Och prognoserna visar att det kommer att bli värre! Det behövs minst 100.000 fler platser i form av kortare utbildningar, nära till arbetsplatserna. En sådan satsning på utbud är både tillväxtfrämjande och bästa insatsen mot att inflationen biter sig fast. Och en förutsättning för social integration!
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *