Gör om, gör rätt, Mats Persson!

Ingen utbildningsminister i vår tid har försatt sig själv, sin regering och sitt parti i en så omöjlig situation, som Mats Persson har gjort. Landets samtliga rektorer protesterar mot att regeringen ska tillsätta säkerhetspolitiska ”kommissarier” i universitetens styrelser. Ingen tror på Mats Perssons officiella förklaring att varje universitet ska ha sin egen säkerhetspolitik. Ingen förstår varför dessa angelägna åtgärder ska vänta i 17 månader. Ingen förstår hur enskilda styrelseledamöter skulle kunna få till stånd de åtgärder, som regeringen mycket lättare och enhetligare kan uppnå genom en rekommendation eller reglering.
Inte nog med att Mats Perssons officiella motiv har slagits i spillror. Nu är risken stor att det utbryter myteri bland de 238 som utgör den nya besättningen av styrelseledamöter. Professor Bo Rothstein har i en artikel på DN Debatt uppmanat ledamöterna att meddela regeringen ”att de inte längre står till förfogande eftersom regeringens agerande i detta fall utgör ett potentiellt hot mot den akademiska friheten”.
Det finns nu bara ett sätt för Mats Persson att hantera konflikten med universitetsvärlden: Gör om, gör rätt. Här är tre åtgärder som Mats Persson bör göra.
– Backa bandet och gör om den interna beredningen. Ändra mandatperioden för styrelseledamöterna tillbaka till ordinarie tre år.
– Utfärda de nödvändiga råd, rekommendationer eller förordningar som behövs för att höja säkerheten. Nu, inte om 17 månader
– Passa samtidig på att förklara hur vallöftet om att grundlagsskydda universitetens oberoende ska uppfyllas.
Mats Persson bör få en ångervecka för att göra om och göra rätt!
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *