Östersjöviken

Ingen kan gör allt, men alla kan ta hand om sin Östersjövik!

GOTLAND

Det var mitt budskap vid en svensk-estnisk konferens i Tallinn om havsmiljö.
Forum Ostersjon Kuressaare 20 February 2015 – final II