Vilken intressant bekantskap! – 17 mars 2021

 

Jag lyssnade på Rektor Linnea i samtal med Lotta Fogde, Leif Pagrotsky och Calle Melin i Söndag 22.00 och deltog i eftersnacket. Det var en höjdare! Jag lärde mig mer om hur skolans finansiering fungerar än jag har gjort av alla debattinlägg jag läst i denna fråga. Linnea Lindquist har styrkan att stå mitt uppe i den dagliga skolverksamheten som rektor för Hammarkullens skola i Göteborg och samtidigt delta i skoldebatten, ja, enligt min mening är hon en skolpolitisk tankesmedja i egen person. Hon är påläst och analytisk och det ger tyngd åt hennes slutsatser. Hon har till exempel läst alla kommunala budgetar för att förstå effekterna av systemet och hur det påverkar den kommunala skolan och friskolorna. Hur många andra experter och debattörer har gjort det? Denna analys ligger till grund för hennes andra, kommande bok om skolan, den första hette ”En tickande bomb”.

Hennes dom mot det nuvarande systemet är hård – det bidrar inte till att bryta segregeringen, utan till att förstärka den. Hon har stora förhoppningar om att Björn Åstrands utredning ”En mer likvärdig skola”, ska bli en valfråga 2022 och att det ska leda till att de värsta avarterna tas bort. ”Jag tycker att det fria skolvalet ska behållas”, säger Linnea, ”Men friskolornas kö måste bort, framför allt måste finansieringen ändras”.

Så här fungerar finansieringen i dag: Kommuner har enligt lag ansvar att erbjuda skolplacering åt alla elever i alla geografiska delar av kommunen. När en friskola startas i en kommun, tvingas kommunen skära ner i den egna verksamheten, och då blir det ofta skolor på landsbygden som tvingas stänga – tvärtemot den ursprungliga tanken att gynna byskolor. Därmed minskar valfriheten.

Samma sak gäller för satsningar som görs i kommunala skolor. Genomsnittskostnaden per elev ökar när man gör en satsning, t ex för renovering eller insatser för att stimulera språkutvecklingen. Det innebär ökad ersättning till friskolor eftersom de ska ha samma skolpeng som kommunala. Linnea vill därför byta ut skolpeng mot klasspeng – det kostar lika mycket att driva en klass avsett hur stor den är.

Vad tänker svenska folket om detta system? Calle Melin refererade i Söndag 22.00 till aktuella undersökningar av svenskarnas syn på skolsystemet och visade på två inriktningar, dels starkt stöd för valfriheten, dels en negativ syn på bolagsskolornas roll i skolan. Vad tänker de riskkapitalister som nu gått in som ägare av stora skolkoncerner om systemet? ”För bra för att vara sant”, är ett uttryck som används i interna diskussioner. ”Inga risker, bara uppsidor”

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *