Nej, Mats Persson, det är regeringen, inte universitetens styrelser som ska dra gränsen mot Kina, Ryssland och Iran – 30 april 2023

Jag har åtta års erfarenhet som ordförande i styrelsen för Lunds universitet (2004-2012). Jag begriper inte hur den ansvarige ministern, Mats Persson, tänker när han säger att han vill ha in säkerhetspolitisk kompetens i universitetens styrelser. Han motiverar beslutet med att ”det är krig i Europa”. Han varnar, enligt DN, ”för infiltration och för att svenska patent stjäls av länder som bland annat Ryssland och Iran” och ”att kinesiska gästforskare varit verksamma på svenska universitet – för att sedan arbeta för Kinas högsta militära ledning”.
Jag har ingen anledning att ifrågasätta dessa risker. Men sådana risker hanteras inte av varje universitet för sig med hjälp av styrelseledamöter med säkerhetspolitisk kompetens. Att föreställa sig att en styrelse, som sammanträder sex gånger per år, ska ha tid att sköta intaget av gästforskare eller handel med patent är naivt. Sådana risker är nationella och det är ett ansvar för regeringen att lagstifta om skydd för patent och skydd mot infiltration.
Jag har all förståelse för universitetsledningarnas häftiga reaktion på regeringens beslut. Jag tycker att universiteten bör svara på regeringens beslut med en motfråga: Ska vi bryta allt samarbetet med Kina, Ryssland och Iran på forskningsområdet? Eller begränsa det – och i så fall hur? Det är Mats Persson och hans kolleger i regeringen som måste kunna ge ett kristallklart svar som ska tillämpas av alla universitet och högskolor i landet på ett enhetligt sätt. Och det kan inte vänta 17 månader till dess regeringen bytt ut ett antal kompetenta ledamöter mot några andra med säkerhetspolitisk kompetens. Fram med lagstiftningen – det måste ske omedelbart!
Foto: Roger Thuresson, DN
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *