Med en fot i kärnkraften, en i vindkraften – och två händer i det nya energisystemet

Ja, så skulle jag kunna beskriva var jag befinner mig i energidiskussionen. Hur kommer det sig och vad har jag lärt mig?
1. Först kärnkraften. För ett tiotal år sedan blev jag inbjuden till KTH av Janne Wallenius, professor i kärnkraftsteknik. Jag hade vid det laget avslutat mitt arbete för att få den europeiska ESS-anläggningen till Lund. Janne tyckte att jag nu borde ägna mig åt ett nytt projekt, SMR, de små modulära kärnkraftverken. Jag fick en ABC-lektion och en hel del att läsa. Intressant, tyckte jag, men det var ett problem. Jag var 70+ och detta projekt låg tio år bort i tiden, på 2020-talet; jag ville ägna mig åt något som jag skulle kunna se resultatet av medan jag fortfarande var vid liv. Jag valde i stället att ägna mig åt städers klimatomställning. Men jag har fortsatt att hålla mig informerad om det som sker inom området och ser att den nya, lovande tekniken fortfarande ligger ett antal år bort i tiden, antagligen in på 2030-talet.
2. Sedan vindkraften. Som sommargotlänning har jag blivit engagerad i OX2s planer på att bygga en vindkraftpark, Aurora-fältet, ett par mil söder om Hoburgen. Den kommer att bli en av de största havsbaserade vindkraftparkerna i Östersjön. Ska producera grön el motsvarande behoven hos 5 miljoner svenska hushåll – 24 TWh, lika mycket som de tre reaktorerna i Forsmark producerar! Arbetet med tillstånden pågår, kan börja byggas efter 2026, i full drift omkring 2030. OX2 behöver en servicehamn och den ska byggas i Burgsvik, ett projekt som drivs av handlingskraftiga gotlänningar. Jag är en av många delägare i hamnbolaget i Burgsvik.
3. Så det nya energisystemet. Det mest intressanta! Det pågår en stor omställning från centralt producerad och distribuerad energi till mer av lokal produktion och distribution. Det allra senaste är lokala mikronät, som bygger på integration av digitala system och energisystem, för att lokalt kunna producera, lagra och dela energi mellan byggnader. Det är ett resultat av en ny EU-lagstiftning om Lokala Energigemenskaper. De första kommer att etableras i Örebro i en ny stadsdel som heter Tamarinden och i en redan byggd stadsdel, Hammarby Sjöstad, där jag är verksam. Dessa nya system ger stort utbyte av små investeringar. Behovet av köpt energi kan minska med 30 procent och effektbehoven med upp mot 40 procent. Detta kommer om några år att vara det nya normala. En spännande framtid!
Vad har jag lärt mig av detta? En första lärdom är att energiförsörjningen lämpar sig illa för partipolitiska strider och propaganda. En annan lärdom är att vara öppen för de nya möjligheter som skapas – nu är det integrationen mellan det digitala systemet och energisystemet i lokala mikronät som är det nya stora utvecklingsområdet. Den tredje lärdomen är snarare en fråga: om vi nu kan använda elen så mycket effektivare, behöver vi då bygga ut vindkraften och kärnkraften? Ja, vi kommer att behöva mer elektrisk energi. Blir det överskott bör vi fortsätta att vara ett av Europas främsta exportländer när det gäller fossilfri energi och bidra till att andra länder kan avveckla beroendet av olja och gas.
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *