Greta – några personliga reflexioner

Jag ska inte argumentera mot dem som har invändningar mot Greta. Jag ska bara göra tre personliga reflexioner:
1. Greta som talesperson för mina barnbarn: åtta av mina barnbarn är mellan 10 veckor och 10 år. För unga för att kunna tala för sig och sin framtid, en framtid som gör mig djupt orolig. Ingen annan har lyckats göra det som Greta gör, att lyfta fram hoten mot sin egen och våra barns och barnbarns framtid och skapa en opinion för h…andling. Det ska vi vara tacksamma för.
2. Greta som röst åt vetenskapen: Jag uppskattar att hon strikt håller sig till det som forskarna är överens om och att hon ger röst åt vetenskapen. Det ger tyngd åt hennes budskap. Nu kan hon också lägga till att ett 30-tal centralbanker över hela världen har enats om ”A call for action – Climate change as a source of financial risk”. Det ger ytterligare tyngd åt hennes budskap.
3. Greta som politisk realist: här skulle vi som varit med och lagstiftat om koldioxidskatter, handelssystem för utsläppsrätter och klimatnormer för fordon mm, kunna avfärda henne eftersom hon inte tar upp det som redan har gjorts. Men när jag har tänkt över saken är min enkla slutsats att Greta har mer rätt än fel. Det vi hittills har gjort är nödvändig men otillräckligt. Det är det som är den politiska realiteten.
Vi behöver forskarnas fakta, finansvärldens varningar och folklig mobilisering för att få fler att förstå allvaret och ge ny kraft till klimatpolitiken. Men sen behövs det en sak till: praktiskt arbete i varje bostadshus och garage för att ställa om energisystem, montera laddutrustning i garage och p-platser, byta till elfordon, förbättra återvinning av material och energi. Ingen kan göra allt, men alla kan göra sin egen bostadsrättsförening klimatneutral! Ställ gärna frågan till din brf-styrelse: har vi en plan för att göra vårt kvarter klimatneutralt?

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *