Barnfilmby


Barnfilmbyn Mariannelund

Sedan några år tillbaka är jag engagerad i projektet Barnfilmbyn i Mariannelund och delägare i Snickerboa AB, det bolag som ska bygga besöksanläggningen för Barnfilmbyn.

 

Varför Mariannelund?

Det var i Mariannelund, som filmerna om Emil i Lönneberga spelades in på 1970-talet. Det är den kulturtraditionen som vi nu vill bygga vidare på. Mariannelund ligger mellan Eksjö och Vimmerby i en region som av regeringen har pekats ut som ett av de fem turismmål, som har potential att attrahera fler besökare, svenska såväl som utländska. Mariannelund ligger utefter riksväg 40 med 5.000-10.000 passerande resenärer per dag under sommartid. Tillsammans med Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby (ALV) och Astrid Lindgrens Näs kommer Barnfilmbyn i Mariannelund att utgöra ett kulturkluster inom besöksnäringen med stor nationell och internationell räckvidd och lyskraft.

Vad kommer Barnfilmbyn att erbjuda?

Barnfilmbyn ska sommartid erbjuda barn och ungdomar möjlighet att delta i olika skapande aktiviteter med anknytning till film i form av berättande, uppträdande, inspelning mm – med allt från den enklaste tekniken i form av mobilkamera till mer avancerad – med möjlighet att skapa sina egna scener och egna effekter. Den ska innehålla en utställningsdel, en aktivitetsdel (”filmstudion”) och en servicedel i en anläggning omfattande cirka 800 kvm. Den permanenta utställningen ska handla om hur det gick till ”när Emil blev film” på 1970-talet. Det ska också finnas plats för tillfälliga utställningar, ”årets utställning i Barnfilmbyn” baserad på Astrid Lindgrens filmer och andra barnfilmer, utställningar som ska kunna fungera som vandringsutställningar. ”Filmstudion” är arbetsnamnet på den del av byggnaden som ska vara Barnfilmbyns aktivitetsplats.


Till vem vänder sig Barnfilmbyn?

Barnfilmbyn kommer att rikta in sig på en publik som består av barn och ungdomar med föräldrar och far- och morföräldrar. Den ska också nå ut till skolor och förskolor. Anläggningen ska genom sin utformning präglas av tillgänglighet och fungera inkluderande. Den ska ta vara på barns energi och lust att skapa.


Barnfilmbyn – byggd på Astrid Lindgrens värdegrund

Projektet Barnfilmbyn bygger på den värdegrund som Astrid Lindgren etablerade genom sitt författarskap och de filmer som bygger på hennes böcker. Hon visade respekt för barnen och kunde därigenom skapa en dialog om allt det som barn möter under sin uppväxt. Hon gav barn självförtroende och skapade insikter hos vuxna om barnens värld. Barnfilmbyn har ambitionen att föra denna tradition vidare –i linje med FNs Barnkonvention, som stadgar att barn har rätt till lek och rekreation och att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.


Vad vill vi åstadkomma?

Barnfilmbyn ska bli en aktivitetsplats där besökarna kan få uppleva och återuppleva barnfilm och bli delaktiga i skapandet av film, rörliga bilder och berättelser. Den ska präglas av höga ambitioner när det gäller tillgänglighet, delaktighet och integration. Anläggningen ska byggas från barnets ögonvrå och stimulera upptäckarglädje och aktivitet – i Emils anda.

Målet 

Målet för Barnfilmbyn är att bli något mer än en besöksanläggning. Den ska vara ett bygdens samarbetsprojekt med skola, föreningsliv och näringsliv. Den ska vara ett utvecklingscentrum för att under skoltid nå ut till förskolor och skolor i regionen. Den ska etablera en stark digital plattform för att nå ut nationellt och internationellt. Den långsiktiga visionen är att skapa ett centrum för barnfilm i Sverige. Genom utställningar, seminarier, barnfilmfestivaler, pedagogiskt arbete, en filmstudio samt ett modernt och experimentellt aktivitetscentra, ska bra barnfilm synliggöras och ett barnkulturcentrum inom film skapas.


När öppnas Barnfilmbyn?

Barnfilmbyn ska starta sin verksamhet 2016-2017 för att inom tre år ha nått upp till minst 30.000 besökare per år, vilket är den nivå som ger långsiktig överlevnad. Den kommer att ha flexibilitet för att kunna ta emot 50.000 besökare per år, när anläggningen väl är etablerad.

Vilka driver projektet?

Projektet Barnfilmbyn drivs av ett konsortium av organisationer, var och en med sin kompetens och kapacitet:

  • Emilkraften ekonomisk förening är sedan 1999 en samhällsförening för lokal utveckling i Mariannelund. Emilkraften arbetar i huvudsak med turism och offentlig service och har blivit samhällets naturliga mötesplats och knutpunkt. Det är Emilkraft som fram till nu varit projektägare och drivande kraft i utvecklingen av Barnfilmbyn.
  • Föreningen Barnfilmbyn har etablerats för att ta ledningen i det fortsatta utvecklingsarbetet.
  • Snickerboa Mariannelund AB är ett icke vinstdrivande bolag med 188 delägare, som ansvarar för att utveckla, bygga och hyra ut den fastighet, där föreningen ska bedriva sin verksamhet. Snickerboa Mariannelund AB har genomfört en nyemission och tagit in 470.000 kronor som en grundplåt för att kunna driva fastighetsprojektet vidare.

Hur finansieras projektet?

Barnfilmbyn ska byggas  i Mariannelund på gränsen mellan Eksjö och Vimmerby kommuner. Anläggningen är kostnadsberäknad till 30 milj kr. Utöver den grundplåt som vi delägare bidrar med har vi sökt stöd från Eksjö kommun, Postkodlotteriets Kulturstiftelse och Region Jönköpings län.

Vill du veta mer?

Besök:  http://barnfilmbyn.se/

Leave a Reply

*

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.