Jag har varit engagerad i projektet Filmbyn Småland i Mariannelund och är delägare i Snickerboa AB, det bolag som varit drivkraften bakom tillkomsten av Filmbyn. Denna anläggning är byggd på gränsen mellan Eksjö och Vimmerby kommuner. Drygt 30 miljoner kronor har investerats i anläggningen, som öppnade i juni 2017. Filmbyn Småland har redan första sommaren blivit en stor turistattraktion.

Mariannelund har en spännande historia inom svensk barnfilm. Här i trakterna skapades några av de största klassikerna. Emil i Lönneberga är den film som är allra mest kopplad till just Mariannelund. Kring Mariannelund finns det mängder av inspelningsplatser och trakten ruvar på en kulturskatt som nu lyfts fram i ljuset.

Filmbyn Småland är resultatet av många års arbete och småländsk envishet. Projektet startade 2010 av Anna Mellergård och Emilkraften i Mariannelund. Jag blev av Anna Mellergård engagerad i projektet år 2012, sedan jag lyssnat på hennes presentation av  projektet på Regiondagarna i Jönköping. Efter det bildade vi Snickeboa AB, ett not-for-profit-bolag som har fungerat som en samlande och drivande kraft flr att genomföra projektet. Bolaget har nästan 200 delägare och har därmed skapat en lokal förankring av projektet.

Visionen är att förutom att bli ett internationellt besöksmål, också bli den främsta mötesplatsen för svensk barnfilm. Filmbyn kommer att vara öppet året runt och målsättningen är att det ska arrangeras konferenser, möten, seminarier och pedagogisk verksamhet i det nybyggda huset.

Filmbyn Småland har förverkligats tack vare stöd från Eksjö kommun, Region Jönköpings län, Postkodlotteriets kulturstiftelse, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Astrid Lindgrens Hembygd, Emilkraften samt ett antal privatpersoner som gått in som aktieägare.

 

Vill du veta mer?

Besök:  http://barnfilmbyn.se/