Det är budskapet i en artikel på DN Kultur, författad av Christina Jutterström, Jan Scherman, Lotta Fogde, Leif Pagrotsky och mig. Vi har alla i olika roller verkat för en fri och oberoende radio och TV. Vi ser stora risker i de pågående förberedelserna i Regeringskansliet av en utredning om nästa statliga sändningstillstånd för SVT, SR och UR.
I Tidö-avtalet står det att public service ska ”utvecklas”. Tre av de partier som undertecknat avtalet, M, KD och SD, har förslag till omfattande nedskärningar och detaljerad politisk styrning. Vi uppfattar att Liberalerna är det parti som står upp för en politiskt och kommersiellt oberoende radio och TV. Liberalerna behöver massivt folkligt stöd i denna dragkamp. Det är det stöd vi vill bygga upp. Som ett led i detta kommer vi att tillsätta en från regeringen fristående utredning med fokus på såväl oberoende som ett bredare uppdrag.
Slutmeningen i vår artikel: ”Public service är en omistlig del av vår demokrati, viktigare än någonsin!”