Minnesbilder i stället för memoarer: Mitt första möte med Olof Palme

Första gången jag träffade Olof Palme var på SSUs distriktskonferens i Huskvarna på vårvintern 1957. Olof Palme, förbundets studieledare, representerade förbundsstyrelsen och talade engagerat på lördagskvällens stora möte.
Men det som jag bäst kommer ihåg är en diskussion den följande dagen. I morgontidningarna kunde vi läsa om en pågående förhandling mellan staten och bönderna om subventioner till jordbruket och höjda matpriser. Det var nyheter som inte uppskattades bland unga socialdemokrater. Det ställdes en fråga till Olof Palme hur regeringen kunde göra något så dåligt, det skulle inte tas emot väl bland de småländska arbetarna.
Olof Palme tvekade inte att ta debatten. Han gav oss en lektion om hur man gör en avvägning mellan olika intressen för att säkerställa den inhemska försörjningen av livsmedel och hur jordbruksregleringen fungerade i praktiken. Det var upplysande. När man förstod hur det låg till, var det lättare att acceptera resultatet. Det var inte de stora ideologisk linjerna som var mitt första bestående intryck av Olof Palme, det var ett inlägg om praktisk politik ”från jord till bord”.
Vid den här tiden hade SSU givit ut en liten skrift, som Olof Palme hade författat, ”Jämvikt och framåtskridande” om grunderna i samhällsekonomi, med försörjningsbalanser och hur tillväxt och sysselsättning påverkas av den allmänna efterfrågan, allt i Keynes anda. Jag läste den flera gånger för att bättre förstå vad som sas i den politiska debatten. Det visade sig vara väl använd tid. Jag gick i gymnasiet i Värnamo, skulle ta studenten året därpå, och när vi nästa gång hade skrivning i svenska fick vi ett ämne om aktuella samhällsekonomiska frågor. Jag skrev en lång uppsats och förklarade hur saker och ting hänger samman och hur regering och riksbank kan påverka den allmänna efterfrågan till allas bästa. Ingen av mina lärare var belästa i detta ämne, de kunde mycket om historia och statskunskap, men inte ekonomi. De blev imponerade och gav mig högsta betyg.
Det var så jag lärde känna Olof Palme – en praktisk politiker som förstod att god politik är att hitta en konstruktiv balans mellan olika intressen och att det behövs en aktiv politik för att tillvarata en nations förmåga att skapa arbete och välfärd. Kanske var det dessa lektioner i politikens och ekonomins ABC som blev avgörande för mitt framtida arbetsliv?
PS. Tack till Stellan Andersson som har funnit skriften och hjälpt mig att återge titeln korrekt ”Jämvikt och framåtskridande”, och lovat mig en papperskopia!
Kan vara en bild av 1 person
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *