Viable Cities

Viable Cities är namnet på ett strategiskt innovationsprogram för hållbara städer, i vilket jag är ordförande. Vi arbetar på uppdrag av Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Vi har en tidshorisont fram till 2030 och en finansiell ram på en miljard kronor, hälften från staten, resten från näringsliv och kommuner. Det är resurser som vi ska använda för strategiska investeringar i innovationer för hållbara städer. Vi har hittills finansierat ett 30-tal innovativa projekt. Vi har nio kommuner som ingår i vårt projekt för klimatneutrala kommuner 2030. De är Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Växjö, Järfälla Enköping, Uppsala, Umeå.

Vi arbetar nu med att sprida nya innovationer till dessa kommuner, underlätta för kommunerna att få tillgång till innovation från andra strategiska program samt förbereda kommunerna för att kunna delta i kommande EU-utlysningar från det nya FoI-programmet Horizon Europe.

Läs mer om Viable Cities: https://www.viablecities.se/