Viable Cities

Viable Cities är namnet på ett strategiskt innovationsprogram för hållbara städer, i vilket jag var ordförande 2017-2021. Viable Cities arbetar på uppdrag av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och har en tidshorisont fram till 2030 och en finansiell ram på en miljard kronor, hälften från staten, resten från näringsliv och kommuner. Det är resurser som ska användas för strategiska investeringar i innovationer för hållbara städer. Viable Cities skrev 2020 Klimatkontrakt 2030 med  nio kommuner: Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Växjö, Järfälla Enköping, Uppsala, Umeå. Från och med 2023 tillkommer ytterligare 14 kommuner

Viable Cities arbetar nu med att sprida nya innovationer till dessa kommuner, underlätta för kommunerna att få tillgång till innovation från andra strategiska program samt förbereda kommunerna för att kunna delta i kommande EU-utlysningar från det nya FoI-programmet Horizon Europe.

Läs mer om Viable Cities: https://www.viablecities.se/