Grattis, Paulina, till Brexitavtalet! – 19 januari 2021

 

Ja, svenska Paulina Dejmek-Hack – från Malmö, utbildning i Lund – var Michael Barniers högra hand under åren av Brexitförhandlingar. Hon har varit med från början till slut och sett och hört allt. Jag ställde fem frågor om förhandlingarna, om risken för sammanbrott, om råd till andra förhandlare och ”vad ska du göra nu” (Gilla gärna detta inlägg och instäm därmed i mina gratulationer till Paulina!):

  1. Grattis till framgången med Brexit-förhandlingarna. Uppgörelse först på julafton – hur stor var risken för ett sammanbrott i förhandlingarna?

– Tack! Förhandlingarna var komplexa av flera anledningar. Först och främst så var det en unik förhandling – det var första gången EU måste förhandla med ett land som valt att lämna EU-samarbetet efter nästan ett halvt sekel. Tidsaspekten spelade också roll – avsikten var ju självfallet att bli färdiga före utgången av den så kallade övergångsperioden, den 31 december 2020 (under övergångsperioden var UK fortsatt medlem av EU:s inre marknad och tullunion), så avtalet måste förhandlas på mindre än 10 månader. I tillägg var detta första gången som EU förhandlade ett handelsavtal för att skapa mer divergens istället för konvergens – det här avtalet skapar ju handelshinder istället för att avskaffa dem. Mot bakgrund av detta var det inte förvånande att förhandlingarna stundtals var ganska svåra.

  1. Om du ska lyfta fram de tre viktigaste resultaten av förhandlingarna för EUs del – vad väljer du då?

– Det är svårt att peka på de viktigaste resultaten men tre viktiga aspekter kan framhållas: 1) EU:s enighet och sammanhållning förblev oerhört stark under hela förhandlingsperioden – avseende utträdesavtalet som överenskoms 2019 och nu även avseende det nya handels- och samarbetsavtalet. 2) I det nya handels- och samarbetsavtalet har vi ett tydligt och omfattande regelverk för ”level playing field” – schyssta konkurrensvillkor på områden som miljö, klimat, sociala och arbets-frågor och statsstöd. Det här är jätteviktigt för att undvika konkurrenssnedvridningar mellan EU och UK framöver. 3). Det nya avtalet är mycket mer omfattande än sedvanliga handelsavtal – i tillägg till handel med varor och tjänster omfattas energi, transport, fiskeri, koordinering av sociala förmåner, UK:s deltagande i en del av Unionens program och polisiärt och judiciärt samarbete. Dock är avtalet förstås mycket mindre förmånligt än EU-medlemskap – handeln är inte längre friktionsfri, den fria rörligheten har upphört, det finns inget automatiskt godkännande av yrkeskvalifikationer, inga passports för finanssektorn – för att bara nämna några exempel.

  1. Kommer EU och UK att fjärma sig från varandra – eller tror du att UK vill bygga på avtalet, ”ha mer av kakan”?

– Vad som är viktigt är att vi nu har en stabil bas för EU:s och UK:s framtida relationer. UK förblir naturligtvis ett allierat och likasinnat grannland och vi har många gemensamma utmaningar – till exempel klimatfrågan. Nu måste vi se till att avtalet tillämpas väl i praktiken. Avtalet har flera översynsklausuler som kan användas de närmaste åren. Samtidigt är det förmodligen så att UK nu kommer att välja att gå sina egna vägar i en del frågor – det var ju en av huvudanledningarna till Brexit. Och EU kommer förstås också att blicka framåt.

  1. Vilka råd vill du ge till andra förhandlare utifrån dina erfarenheter av att arbeta fram världens mest omfattande handelsavtal?

– Alla förhandlingar är unika så jag tror inte att jag är rätt person att be om råd. Allmänt gäller i alla förhandlingar – tror jag – att försöka förstå sin motparts position och avsikter, samt att självfallet även vara medveten om spelrummet i den egna positionen. I de här förhandlingarna hade EU-kommissionen och EU:s chefsförhandlare ett tydligt mandat från medlemsstaterna. Vad som var väldigt viktigt under hela förhandlingens gång var samarbetet med och transparensen gentemot medlemsstaterna och Europaparlamentet.

  1. Vad ska du göra nu när denna förhandling är klar

– Just nu återstår en del arbete med tanke på den pågående ratificeringsprocessen. Avtalet är för närvarande i provisorisk tillämpning eftersom Europaparlamentet ännu inte har givit sitt godkännande. Vad som händer framöver får vi se. För mig personligen har det varit en otrolig förmån att få delta i den här förhandlingsprocessen men jag ser också fram emot att ha lite mer tid tillsammans med mina barn.

Fotnot om Paulina: Paulina Dejmek Hack är direktör i EU-kommissionens Task Force för relationer med det Förenade kungariket och förhandlade det nya avtalet tillsammans med EU:s chefsförhandlare Michel Barnier. Paulina började i EU-kommissionen 2004 och var medlem av Michel Barniers stab när han var kommissionär för den inre marknaden. Åren 2009-2014 var hon medlem i dåvarande kommissionspresident Junckers stab och ansvarade för etableringen av Juncker-fonden. Paulina är född i Malmö, har juristexamen från Lund och en doktorsexamen från Heidelberg, Tyskland. Svaren återger Paulinas personliga ståndpunkter.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *