Per T Olsson om böckerna

Per T Olsson skriver i Sydsvenskan om mina två Memo-böcker “Bryta ny mark” och “Min europeiska resa”.

“Larsson skriver klart och koncist och utan större åthävor; det märks att han har ett förflutet som journalist. Blygsamheten är sympatisk, men bidrar måhända till att tona ned betydelsen av den period som skildras. Mycket talar för att 1990-talet var ett formativt moment i Sveriges utveckling, ungefär som 1930-talets folkhemsbygge, kohandel och Saltsjöbadsavtal. Fast med delvis andra politiska förtecken”.

Sydsvenskan