Mitt nya EU-uppdrag


 

Handshake between Allan Larsson, on the right, and Jean-Claude Juncker

Jag har av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker blivit utsedd som hans ”special advisor” i arbetet på att skapa bättre sociala villkor i arbetsliv och samhälle i Europa. Jean-Claude Juncker har i sitt State of the Union tal utlovat ett förslag om en ”social pelare”. Den 8 mars i Strasbourg presenterade Juncker  ett förslag, som ska bli föremål för en bred diskussion i Europa fram till årets slut. Sedan ska det läggas till grund för formella beslut. Jag presenterade det samma dag i Bryssel för arbetsmarknadens parter, dvs Europafacket och Business Europe. Jag arbetar halvtid med detta uppdrag under det närmaste halvåret. En del av detta är frågor som jag känner väl till sedan min tid i EU-kommissionen 1995-2000, men mycket är nytt. Jag reser mycket och träffar representanter för medlemsländernas regeringar, folkrörelser/NGO, forskare och praktiker. Ett utmanande uppdrag!

Det som gör uppdraget särskilt intressant är att det nu finns samsyn mellan starka globala organisation om att de växande klyftorna inom länderna är skadliga. Det är en uppfattning som alla från IMF till OECD och ILO ger utryck för. De växande klyftorna är till skada för ekonomin, säger Christine Lagarde, chef för IMF. “We have reached a tipping point. Inequality can no longer be treated as an afterthought”, säger OECDs generalsekreterare, Angel Gurría. Det är samma budskap som Jean-Claude Juncker ger: “The strength of the EU and its Member States has been to make economic and social progress mutually reinforcing. Longer-term structural challenges and the financial and economic crises have put this model to the test. This undermines social fairness. This also holds back our economic development.

Här finns pressmeddelandet om mitt uppdrag:  europa.eu/rapid/press-release

Här finns kommissionens dokument om ”A European Pillar of Social Rights”: europa.eu