Special Adviser for the European Pillar of Social Rights

Jag fick 2106 av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker förtroendet att arbeta som hans ”special advisor” med uppgiften att skapa bättre sociala villkor i arbetsliv och samhälle i Europa. europa.eu/rapid/press-release

Jean-Claude Juncker vill skapa en ”social pelare”, en förstärkning av de sociala rättigheterna i arbetsliv och samhälle. Syftet är att motverka fattigdom och växande klyftor. I mars 2016 presenterade han ett första förslag till en social pelare: europa

Min uppgift har varit att tillsammans med kommissionärer och deras medarbetare informera och debattera och skapa intresse och engagemang för en förstärkning av EUs sociala dimension. Under 2016 deltog jag i ett 80-tal möten i Bryssel och i medlemsländernas huvudstäder. I januari summerades debatten och i april la kommissionen fram det förslag som sedan dess är under beredning i Europeiska Parlamentet och Rådet. Ett socialt toppmöte hölls i Göteborg den 17 november 2017, där stats- och regeringschefer ställde sig bakom förslaget till en europeisk pelare för sociala rättigheter. .

Det som har gjort detta uppdrag särskilt intressant är att det finns samsyn mellan starka globala organisation om att de växande klyftorna inom länderna är skadliga. Det är en uppfattning som alla från IMF till OECD och ILO ger utryck för. De växande klyftorna är till skada för ekonomin, säger Christine Lagarde, chef för IMF. ”We have reached a tipping point. Inequality can no longer be treated as an afterthought”, säger OECDs generalsekreterare, Angel Gurría. Det är samma budskap som Jean-Claude Juncker ger: “The strength of the EU and its Member States has been to make economic and social progress mutually reinforcing. Longer-term structural challenges and the financial and economic crises have put this model to the test. This undermines social fairness. This also holds back our economic development.