MEDICON VILLAGE


  • Jag kommer så småningom att skriva och publicera ett Memo om mitt arbete med Medicon Village. För mer information om se: Mediconvillage

 


Mats Paulsson

Mats Paulsson, Donator som möjliggjorde Medicon Village

Mats Paulsson,
Donator som möjliggjorde Medicon Village

Mats Paulsson är en av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer, grundare och huvudägare av Peab och flera andra företag i Peab-sfären.

Samma dag som AstraZeneca meddelade beslutet att lägga ner all forskningsverksamhet i Lund hade universitet ordnat en sammankomst med Lunds kommun, Region Skåne och Peab kring byggandet av MAX IV. Det var då jag fick i uppdrag att försöka hitta en lösning för hur AstraZenecas anläggning skulle kunna användas. Mats Paulsson var alltså med från första stund och han följde det fortsatta arbetet med stort intresse. När jag hade kört fast på finansieringen, engagerade han sig helt och fullt i arbetet.

Han beslutade att bilda en stiftelse och donera 100 miljoner kr av privata medel till denna stiftelse, som genom ett dotterbolag, Medicon Village AB, kunde köpa AstraZenecas anläggning. Affärsuppgörelsen signerades i januari 2011 och AstraZeneca lämnade ett år senare över nycklarna till Medicon Village. Principen, som Mats Paulsson lagt fast, är att medlemmar i Medicon Village, hyresgästerna, ska betala marknadsmässig hyra, men att hela överskottet ska gå tillbaka till forskningen.

I Medicon Village finns ett hundratal små och medelstora företag. Fler är på väg in. Här har Lunds universitet etablerat ett centrum för världsledande cancerforskning och här finns också en bioinkubator. I Medicon Village finns ESS huvudkontor med de allra främsta vetenskapliga och tekniska experterna från hela Europa som är med och bygger ESS på Brunnshög. Det som var vision och koncept år 2010 är nu verklighet. Jag har som ledamot i styrelsen för Mats Paulssons stiftelse möjlighet att följa den spännande utvecklingen av Medicon Village

Leave a Reply

*

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.