[slideshow_deploy id=’2581′]

 

När AstraZeneca i början på mars år 2010 beslutade att lägga ner all verksamhet vid sin forskningsanläggning i Lund med ett tusental arbetsplatser, fick jag i uppdrag av Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne att försöka reda ut hur denna anläggningen skulle kunna fyllas med nytt innehåll och bidra till utvecklingen i regionen – i samspel med Lunds universitet och de nya forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.

Jag fick förmånen att arbete med ett team av mycket kompetenta personer från universitetet, Region Skåne, Teknopol, företag, arbetsförmedlingen och många andra institutioner. Vi arbetade fram ett koncept för det som nu kallas MediconVillage, en anläggning som innebär något nytt inom forsknings, innovation och företagande. Vi använde uttrycket ”hela värdekedjan” för att beskriva tanken med att på en plats samla grundforskning, innovation, en bioinkubator med nystartade företag, väl etablerade företag inom läkemedel och annan livsvetenskaplig utveckling – och hela vägen till finansiering och kompetensförsörjning.

Vi myntade också uttrycket ”att det lilla företaget ska få det stora företagets fördelar”, dvs få tillgång till laboratorier av högsta klass som ett litet företag aldrig skulle kunna skaffa sig på egen hand. Detta koncept gjorde det möjlig för oss att komma in i en dialog och så småningom en förhandling med AstraZenecas ledning om övertagandet av anläggningen. Men det visade sig efter ett tag att den affärsmodell som jag ville använda inte fungerade. Den som räddade situationen när klockan var några sekunder före tolv och AstraZeneca ville söka andra köpare var Mats Paulsson, grundare av Peab och huvudägare i byggbolaget. Han tyckte att vårt koncept var övertygande och var beredd att gå in som finansiär.

[hupso_hide]

  • Jag kommer så småningom att skriva och publicera ett Memo om mitt arbete med Medicon Village. För mer information om se: Mediconvillage

 


Mats Paulsson

Mats Paulsson, Donator som möjliggjorde Medicon Village

Mats Paulsson,
Donator som möjliggjorde Medicon Village

Mats Paulsson är en av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer, grundare och huvudägare av Peab och flera andra företag i Peab-sfären.

Samma dag som AstraZeneca meddelade beslutet att lägga ner all forskningsverksamhet i Lund hade universitet ordnat en sammankomst med Lunds kommun, Region Skåne och Peab kring byggandet av MAX IV. Det var då jag fick i uppdrag att försöka hitta en lösning för hur AstraZenecas anläggning skulle kunna användas. Mats Paulsson var alltså med från första stund och han följde det fortsatta arbetet med stort intresse. När jag hade kört fast på finansieringen, engagerade han sig helt och fullt i arbetet.

Han beslutade att bilda en stiftelse och donera 100 miljoner kr av privata medel till denna stiftelse, som genom ett dotterbolag, Medicon Village AB, kunde köpa AstraZenecas anläggning. Affärsuppgörelsen signerades i januari 2011 och AstraZeneca lämnade ett år senare över nycklarna till Medicon Village. Principen, som Mats Paulsson lagt fast, är att medlemmar i Medicon Village, hyresgästerna, ska betala marknadsmässig hyra, men att hela överskottet ska gå tillbaka till forskningen.

I Medicon Village finns ett hundratal små och medelstora företag. Fler är på väg in. Här har Lunds universitet etablerat ett centrum för världsledande cancerforskning och här finns också en bioinkubator. I Medicon Village finns ESS huvudkontor med de allra främsta vetenskapliga och tekniska experterna från hela Europa som är med och bygger ESS på Brunnshög. Det som var vision och koncept år 2010 är nu verklighet. Jag har som ledamot i styrelsen för Mats Paulssons stiftelse möjlighet att följa den spännande utvecklingen av Medicon Village