Jag söker 100+ medförfattare till min nya bok!

Jag söker 100+ medförfattare till min nya bok!

”Hur ska vi förstå den tid vi lever i?” är titeln på boken. Den kommer att ges ut i digital form kapitel för kapitel. Jag vill göra ett experiment, dels genom att ge ut boken digitalt, dels genom att bjuda in intresserade, ”100+ medförfattare”, att vara med och läsa, diskutera och skriva. Intresserad? I så fall vill jag förklara hur jag tänker att det ska gå till.

Utgivningen kommer att ske under tiden november-april. Det första kapitlet publiceras i dag i samarbete med Arena Idé– länken finns här nedan.

Bakgrunden till boken är denna. Jag började skriva den här boken redan sommaren 2016. Det var Margot Wallström som frågade några goda vänner vad vi trodde höll på att hända i världen. Polen och Ungern var redan på gång. Brexit hade inte inträffat och Trump hade ännu inte valts till republikanska partiets kandidat i USA. Men skakningar var redan kännbara. Det var det som föranledde Margots fråga. För min del sökte jag förklara det med att vi nu såg slutet av globaliseringens långa våg och att det som skedde var en motreaktion mot den.

Efter mötet satte jag igång att läsa och skriva för att bygga under mitt svar. Det blev mer än en artikel, det blev en bok, översatt till engelska och utgiven av ett brittiskt universitet. Den kom ut i början på 2017, några veckor efter det att Trump hade satt ihop sina tweets till ett installationstal.

Jag har sedan varit ute på möten i många olika sammanhang – Rotary, Finansdepartementets budgetavdelning, PRO, diskussionsklubbar, Bommersvik, partiorganisationer – och resonerat om hur de bärande nyliberala teorierna imploderade i finanskrisen 2008, hur det sedan uppstod ett tomrum som kom att fyllas med nationalism, främlingsfientlighet och protektionism. Detta tomma rum har blivit ett explosivt tomt rum – med Brexit, Trump, Polen, Ungern som de mest påtagliga explosionerna.

Sedan den skriften kom ut har mycket hänt. I somras började jag uppdatera boken för utgivning på svenska. Jag har redan kommit långt. Jag har fem av sju kapitel skrivna. Det första är klart och ska fungera som en inbjudan till diskussion och med-författarskap.Länken till det finns längst ned.

Jag har ytterligare fyra kapitel i utkast, klara för publicering efter viss komplettering. I kapitel 2 skriver jag om om ”explosionerna i det tomma rummet”. En av dem är Brexit och där inväntar jag nu det brittiska parlamentsvalet den 12 december, innan jag kan slutföra kapitlet och lägga ut det för läsning och kommentarer.

De följande handlar om globaliseringen, som är på reträtt, om digitaliseringen och dess effekter på ekonomi, arbetsliv, samhälle och politik. Nästa ska handla om klimatkrisen. Det sista, som jag håller på att skriva, kommer att få titeln ”Finns det något hopp”; den rubriken antyder att de föregående kapitlen ger en dyster bild av ”vår tid”.

Kommer det att bli en bok? Kan man verkligen publicera en bok digitalt kapitel för kapitel och tro att man sen ska kunna ge ut en riktig bok? Det vet jag inte. Det är en del i detta experiment för att få många att läsa boken innan den kommer ut, att få möjlighet att förbättra den med hjälp av medförfattare, och att kunna undvika de där förargliga felen som man upptäcker först när boken är tryckt.

Sen, och minst lika viktigt, det gör det möjligt att hela tiden uppdatera manus. Jag ska göra en uppdatering till sommaren 2020, när vi vet mer om vad som händer med brexit och när vi vet vilka som blir de två presidentkandidaterna i USA. Sen ska jag göra en ny uppdatering i början på 2021, efter presidentinstallationen i januari. Jag tror att det valet kommer att betyda mycket för om världen ska gå allt längre ner i ”den mörka dalen” eller om demokratin ska kunna hävdas.

Först efter det är det dags att trycka boken – om det finns någon förläggare som vill ta risken att ge ut en bok, som redan är läst! Om inte, så kan jag ge ut den på eget förlag.

Detta blev en lång historia om hur jag har tänkt om denna bok och om de kapitel som nu kommer att publiceras digitalt, ett i månaden. Du som vill läsa och fungera som medförfattare är välkommen att skriva till mig på e-mail: allanlarsson@telia.com

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.