Grattis, Magdalena!

Magdalena Andersson Finansminister Finansdepartementet Statsråd

Magdalena Andersson Finansminister Finansdepartementet Statsråd

Vill gratulera till Internationella Valutafondens, IMFs, slutsatser om Sveriges ekonomi och om den ekonomiska politik som du är ansvarig för.
IMF slår i sin granskning fast att Sveriges tillväxt är robust och att takten som nya jobb skapas är ”remarkabel”, särskilt givet Sveriges redan rekordhöga sysselsättningsgrad. Den starka tillväxten förväntas fortsätta nästa år, stöttad av ett förbättrat omvärldsläge, en expansiv penningpolitik och reformerna i budgeten för 2018.
IMF skriver att de offentliga finanserna går med överskott och att det strukturella sparandet är stabilt, långt över det strukturella underskottet 2014. Sveriges finanspolitiska inriktning ”är fortsatt sund och tillåter de automatiska stabilisatorerna att verka fullt ut över konjunkturcykeln”
De anser att budgetpropositionen för 2018 tar itu med sociala mål. Reformerna ”stärker den svenska modellen och minskar klyftorna”. IMF stödjer också de förändringar som görs av anställningssubventionerna och anser att de borde göra att fler företag och arbetstagare kan dra nytta av subventionerna.
IMF pekar också på personalbehoven i vård, skola och omsorg framöver givet den demografiska utvecklingen.
IMF trycker också på de risker som finns på bostadsmarknaden och förordar bland annat att det investeringsstöd för hyresrätter som regeringen infört borde expanderas och att förbättrad kollektivtrafik inom arbetsmarknadsregioner skulle förbättra situationen. De förordar också införande av marknadshyror, ett återinförande av fastighetsskatten och att minska ränteavdraget.
http://www.riksbank.se/…/Riksbanken-publicerar-IMFs-utlata…/

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *