Gilla och dela för en fri radio och TV! – 9 mars 2023

I dag startar vi Föreningen Oberoende Public Service. Vi tillsätter en utredning som ska arbeta parallellt med regeringens utredning om nytt sändningstillstånd för radio och TV. Vår utredning kommer att ledas av Christina Jutterström, ordförande och Kerstin Brunnberg, vice ordförande. Uppdraget är att föreslå åtgärder som stärker public service oberoende och som breddar dess uppdrag.
– Public service ska med sitt oberoende stå i allmänhetens tjänst, inte statens, säger Christina Jutterström, i en intervju i Dagens Meida. Public service ska informera, utbilda och underhålla. De tre elementen är nödvändiga för att public service ska nå hela befolkningen. Ett starkt och oberoende public service är också en motkraft till nutidens desinformation och lögner samt ett allt större utländskt inflytande över mediesverige.
Föreningen kommer att använda resultatet av arbetet för att förse ledamöterna i regeringens kommitté med fördjupad analys och konkreta förslag-
Vi kommer också att förse remissinstanserna med en samlad analys av de centrala frågorna inför det kommande tillståndet. Vi kommer att lämna ett remissyttrande till Kulturdepartementet över förslagen från regeringens public serviceutredning. Vi kommer i en skrivelse till Riksdagens kulturutskott redovisa förslag till hur riksdagen kan stärka public service oberoende och bredda uppdraget.
– Public service behöver belysas utifrån ett offensivt och positivt framtidsperspektiv, med en radio och tv i allmänhetens tjänst som centralt för en levande demokrati, säger Christina Jutterström.
I vår rådgivande kommitté ingår följande personer: Peter Danowsky, Lotta Fogde, Johan Fyrberg, Maria Groop Russel, Lars Ilshammar, Ove Joanson, Anders Lindström, Anders Ljunggren, Cecilia Magnusson, Cecilia Malmström, Christer Nylander, Leif Pagrotsky, Ester Pollack, Ulrica Schenström, Jan Scherman, Jannike Tillå, Tjia Torpe, Anne-Margrete Wachtmeister, Bengt Westerberg, Åsa Wikforss och jag.
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *