Mina böcker


 


 

Lars Börjesson

Lars Börjesson

Lars Börjesson, professor i fysik vid Chalmers i Göteborg är den som tog initiativet för att få ESS förlagt till Skandinavien och som lyckades få forskare från grannländerna att enas om Lund som lämplig plats. I minnesanteckningarn från detta möte den 3 oktober år 2000 kan man läsa att ESS Scandinavia är ” a golden opportunity with a slim chance” och ” a high-risk project with very little chance of success”. Lars Börjesson har allt sedan varit projektets ”master mind” från en rad olika positioner- i Vetenskapsrådet, i det europeiska forat för forskningsanläggningar, ESFRI. Han fortsätter att hålla sin hand över projektet via ordförandeskapet i styrelsen för ESS ERIC, den nya europeiska organisationen för ESS.

Leave a Reply

*

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.